• Hotline: 0888.247.888
 • Email: lienhe@bannha888.com
Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn Thanh
Nhắn tin Theo dõi

: Nhấn để hiển thị:03699****

: Hà Nội

Danh sách tin đăng

 • Bán nhà ở Lĩnh Nam , Hoàng Mai , Hà Nội 35m2
 • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai
  • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai

   Giá bán: 0 Triệu

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 117

   Thời gian : 26/02/2024, lúc: 20 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai
  • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai

   Giá bán: 0 Triệu

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 125

   Thời gian : 26/02/2024, lúc: 20 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai
  • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai

   Giá bán: 0 Triệu

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 77

   Thời gian : 26/02/2024, lúc: 20 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội
  • cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội

   Giá bán: 3.6 Tỷ

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 117

   Thời gian : 25/02/2024, lúc: 10 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội
  • cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội

   Giá bán: 3.6 Tỷ

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 115

   Thời gian : 25/02/2024, lúc: 10 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà gấp phố Ngũ Nhạc
  • Cần bán nhà gấp phố Ngũ Nhạc

   Giá bán: 3 Tỷ

   Diện tích : 30 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 195

   Thời gian : 24/02/2024, lúc: 11 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội
  • Cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội

   Giá bán: 3 Tỷ

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 153

   Thời gian : 24/02/2024, lúc: 11 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai
  • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai

   Giá bán: 3 Tỷ

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 155

   Thời gian : 22/02/2024, lúc: 21 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội
  • cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội

   Giá bán: 3 Tỷ

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 145

   Thời gian : 22/02/2024, lúc: 20 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai
  • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai

   Giá bán: 3 Tỷ

   Diện tích : 30 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 154

   Thời gian : 21/02/2024, lúc: 20 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai
  • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai

   Giá bán: 3 Tỷ

   Diện tích : 30 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 160

   Thời gian : 21/02/2024, lúc: 20 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai - TP. Hà Nội
 • Cần bán nhà gấp khu Thanh Đàm
  • Cần bán nhà gấp khu Thanh Đàm

   Giá bán: 3 Tỷ

   Diện tích : 30 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 191

   Thời gian : 20/02/2024, lúc: 20 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Nhà đẹp Lĩnh Nam , Hoàng Mai
  • Nhà đẹp Lĩnh Nam , Hoàng Mai

   Giá bán: 3.6 Tỷ

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 135

   Thời gian : 19/02/2024, lúc: 21 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà gấp phố Ngũ Nhạc
  • Cần bán nhà gấp phố Ngũ Nhạc

   Giá bán: 0 Tỷ

   Diện tích : 30 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 236

   Thời gian : 18/02/2024, lúc: 19 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai
  • Cần bán nhà Thanh Đàm - Hoàng Mai

   Giá bán: 3 Tỷ

   Diện tích : 30 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 106

   Thời gian : 17/02/2024, lúc: 19 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Ngũ Nhạc
  • Cần bán nhà Ngũ Nhạc

   Giá bán: 3 Triệu

   Diện tích : 30 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 237

   Thời gian : 17/02/2024, lúc: 19 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội
  • cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội

   Giá bán: 3 Tỷ

   Diện tích : 35 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 172

   Thời gian : 17/02/2024, lúc: 18 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

 • Cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội
  • Cần bán nhà Lĩnh Nam , Hà Nội

   Giá bán: 0 Tỷ

   Diện tích : 30 m2

   Quận/huyện : Hoàng Mai, Hà Nội

   Lượt xem : 217

   Thời gian : 17/02/2024, lúc: 13 giờ 02 phút

  • Nguyễn Văn Thanh
   • Nhấn để hiển thị:03699****

  Tìm bất động sản

  Tìm kiếm

  Tìm kiếm nâng cao
  Chát với chúng tôi