• Hotline: 0888.247.888
  • Email: lienhe@bannha888.com

Bảng giá đăng tin trên website Bannha888.com - Website đăng tin bất động sản hàng đầu Việt Nam!

bảng giá đăng tin

Chú thích:

+ VIP 2 sao: Tin VIP 2 sao được ưu tiên hiển thị trên đầu, trên tất cả các tin khác.

+ VIP 1 sao: Được ưu tiên hiển thị chỉ dưới các Tin VIP 2 sao.

+ VIP thường: Được ưu tiên hiển thị dưới các Tin VIP 2 sao, Tin VIP 1 sao.

+ Tin thường: Hiển thị dưới cùng, sau các tin: VIP 2 sao, VIP 1 sao, VIP thường.

Xin cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

BQT Bannha888.com.

Chát với chúng tôi